Före och efter besök

Före besök

Rasta din hund ordentligt.

Vid överlämning

Meddela mig om hunden har allergier, smärtor eller går på medicinsk behandling.

Efter besök

Dagarna efter klippning kan du uppleva förändringar hos din hund. Detta är några exempel:

Hunden fryser mer

Hunden blir piggare o busigare

Hunden vill vara närmare dig o gärna sova nära

Hunden kan upplevas deppig och trött

Hunden skakar på sig mycket om det kliar, skölj hunden för att det ska klia mindre.

Har hunden trimmats (när man rycker pälsen kan huden vara röd och öm). Förändringarna brukar avta efter några dagar.